صفحه اصلي > آرشیو اخبار 


برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
 ١٤:٠٥ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
 ١٤:٠٥ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش کارگاه آموزشی پاب مد
گزارش کارگاه آموزشی پاب مد
گزارش کارگاه آموزشی پاب مد
 ١٣:٥٤ - 1396/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه جستجو موضوعی اطلاعات در pubmed
کارگاه جستجو موضوعی اطلاعات در pubmed
کارگاه جستجو موضوعی اطلاعات در pubmed
 ١٣:١٠ - 1396/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
رشته علوم حدیث ،اخلاق و آداب پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پزشکی
رشته علوم حدیث ،اخلاق و آداب پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پزشکی
رشته علوم حدیث ،اخلاق و آداب پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پزشکی
 ١٣:٢٠ - 1396/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
 ١٣:١٧ - 1396/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
 ١١:٠٧ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه دو روزه متاآنالیز
برگزاری کارگاه دو روزه متاآنالیز
برگزاری کارگاه دو روزه متاآنالیز
 ١٤:٤٢ - 1396/03/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذيرش دانشجوي دوره دكتراي پژوهشي توسط دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد
پذيرش دانشجوي دوره دكتراي پژوهشي توسط دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد
پذيرش دانشجوي دوره دكتراي پژوهشي توسط دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد
 ٠٩:٠٣ - 1396/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
در مورد انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران باهمكاري دانشكده بهداشت و پزوهشكده محيط زيست
در مورد انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران باهمكاري دانشكده بهداشت و پزوهشكده محيط زيست
در مورد انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران باهمكاري دانشكده بهداشت و پزوهشكده محيط زيست
 ٠٨:٠٨ - 1396/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>