صفحه اصلی > اخبار معاونت رویداد مجازی
رویداد مجازی
رویداد مجازی
 ١٣:٤١ - 1399/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار آنلاین
سمینار آنلاین
سمینار آنلاین
 ١٣:١١ - 1399/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره پسا دکتری امید - ویژه متقاضیان طرح شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگانه
دوره پسا دکتری امید - ویژه متقاضیان طرح شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگانه
دوره پسا دکتری امید - ویژه متقاضیان طرح شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگانه
 ١٠:٠٧ - 1399/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین ترجمان دانش
کارگاه آنلاین ترجمان دانش
کارگاه آنلاین ترجمان دانش
 ٠٧:٥٢ - 1399/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
امكان دسترسي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به سامانه مشابهت ياب
امكان دسترسي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به سامانه مشابهت ياب
امكان دسترسي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به سامانه مشابهت ياب
 ٠٩:١٧ - 1399/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ضرورت ذکر آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در مقالات
ضرورت ذکر آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در مقالات
ضرورت ذکر آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در مقالات
 ٠٩:٠٨ - 1399/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
 ٠٧:٣٨ - 1399/05/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
 ٠٨:٣٥ - 1399/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین اخلاق با تاکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید
کارگاه آنلاین اخلاق با تاکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید
کارگاه آنلاین اخلاق با تاکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید
 ١١:٤٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه های مجازی "آیا می دانید؟"
برگزاری کارگاه های مجازی "آیا می دانید؟"
برگزاری کارگاه های مجازی "آیا می دانید؟"
 ٠٩:٥٥ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>