صفحه اصلی > اخبار معاونت بيانيه موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران(NIMAD)
بيانيه موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران(NIMAD)
بيانيه موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران(NIMAD)
 ١١:٠٩ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش بنیان "
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش بنیان "
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش بنیان "
 ١٤:٤٧ - 1398/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
نحوه ارزیابی اختراعات در استان
نحوه ارزیابی اختراعات در استان
نحوه ارزیابی اختراعات در استان
 ١١:٢١ - 1398/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان و نوجوانان
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان و نوجوانان
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان و نوجوانان
 ٠٩:٢٥ - 1398/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"
کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"
کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"
 ١٤:٢٢ - 1398/09/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
 ٠٧:٣٨ - 1398/09/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان: فرصت ها و چالش ها
همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان: فرصت ها و چالش ها
همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان: فرصت ها و چالش ها
 ١٣:٤٠ - 1398/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کنفرانس علمی با عنوان "ایدز/HIV "
کنفرانس علمی با عنوان "ایدز/HIV "
کنفرانس علمی با عنوان "ایدز/HIV "
 ٠٧:٥٤ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از کتابخانه های دانشگاه و تقدیر از کتابداران
بازدید از کتابخانه های دانشگاه و تقدیر از کتابداران
بازدید از کتابخانه های دانشگاه و تقدیر از کتابداران
 ٠٨:٠٠ - 1398/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز تحقیقاتی
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز تحقیقاتی
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز تحقیقاتی
 ٠٧:١٩ - 1398/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>