صفحه اصلي > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > اعضای کمیته 

 

 

مشخصات اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1394

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

محل فعالیت

آدرس ایمیل

سمت در کمیته

 

CV

1

آقای دکتر محمد شکاری

ژنتیک

دانشیار

ریاست دانشگاه

mdshekariomics@gmail.com

رییس

CV

2

آقای دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

ژنتیک

دانشیار

معاونت تحقیقات و فناوری

azimnejate@yahoo.com

دبیر

CV

سرکار خانم دکتر نسرین داوری

مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار

مدیر پژوهشی

davarinn@gmail.com

عضو

CV

 4

دکتر عیرضا سبحانی

پاتولوژیست

استادیار

معاونت آموزشی

arsobhani1344@yahoo.com

عضو

CV 

5

آقای دکتر شهرام زارع

دکترای آمار حیاتی

استاد تمام

معاونت آموزشی

shzare@hums.ac.ir

عضو

CV

6

خانم دکتر سلما نادری

فوق تخصص نوزادان

استادیار

بیمارستان کودکان

salmanaderi@gmail.com

عضو

CV

7

آقای دکتر شاهرخ رجایی

فوق تخصص قلب کودکان

دانشیار

بیمارستان کودکان

srajaei@hums.ac.ir

عضو

CV

shahrokhrajaei@yahoo.com

CV

8

آقای دکتر عبدالحسین مدنی

دکترای اپیدمیولوژی

دانشیار

دانشکده بهداشت

shmd_md@yahoo.com

عضو

CV

9

حجه الاسلام والمسلمین حاج آقا عباس تقوی

تحصیلات حوزوی

 

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

sa.taghavi@staff.nahad.ir

عضو

CV

10

جناب آقای مهرزاد جوادی

حقوق خصوصی

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی

اداره حقوقی دانشگاه

Jm.mehrzad@gmail.com

عضو

CV

11

سرکار خانم پروین رضایی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

مربی

معاونت آموزشی (واحد EDC)

p.rezai1@gmail.com

عضو

CV

12

آقای مهران شاهی

حشره شناسی پزشکی

مربی

دانشکده بهداشت

mshahi1346@gmail.com

عضو

CV

13

آقای دکتر ایمان قاسم زاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

دانشکده پزشکی

imanghasem@gmail.com

عضو

CV

 14

دکتر حسین فرشیدی

متخصص قلب وعروق

دانشیار

دانشکده پزشکی

hfarshidi6@gmail.com

عضو

CV

 15

آقای دکتر علی رضا مویدی

متخصص اعصاب کودکان

دانشیار

بیمارستان کودکان

armoyedi@yahoo.com

عضو

CV

16

آقای دکتر علی جمشیدی

متخصص جراح پلاستیک

استادیار

بیمارستان شهید محمدی

1344.jamshidi@gmail.com

عضو

CV

17

آقای دکتر مجتبی خادمی

متخصص داخلی

استادیار

بیمارستان شهید محمدی

mkhademi@hums.ac.ir

عضو

CV

18

خانم دکتر آذین علوی

زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی

استادیار

بیمارستان شریعتی

azin_alavi@yahoo.com

عضو

CV

19

آقای دکتر هاشم جری نشین

متخصص بیهوشی

استادیار

بیمارستان شهید محمدی

hjarineshin@yahoo.com

عضو

CV

20

آقای دکتر هادی یوسفی

دکترای اپیدمیولوژی

استادیار

دانشکده بهداشت

hadiyousefi1@gmail.com

عضو

CV

21

جناب آقای مجید سرنی زاده

کارشناس ارشد فلسفه علم

غیر هیئت علمی

معاونت پژوهشی دانشگاه

majidsarnay@yahoo.com

عضو

CV

22

 خانم فاطمه محسنی قلعه قاضی

کارشناس ارشد ژنتیک

غیر هیئت علمی

معاونت پژوهشی دانشگاه

fmfmohseni9@gmail.com

کارشناس مسئول دبیرخانه

CV