صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > اعضای کمیته 

 

 

 

 

                                  مشخصات اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

                                 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1395

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

محل فعالیت

آدرس ایمیل

سمت در کمیته

 

CV

آقای دکترسید حسین داوودی

دکترای تخصصی تغذیه

دانشیار

ریاست دانشگاه

hdavoodi1345@gmail.com

رییس

CV

آقای دکتر تیمور آقا ملایی

دکترای تخصصی بهداشت

استاد

معاونت تحقیقات و فناوری

taghamolaei@hums.ac.ir

دبیر

CV

سرکار خانم دکتر نسرین داوری

مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار

مدیر پژوهشی

davarinn@gmail.com

عضو

CV

آقای دکتر منوچهر کمالی

متخصص بیهوشی

استادیار

بیمارستان شهید محمدی

manuchehr.kamali@yahoo.com

عضو

CV

آقای دکتر هادی یوسفی

دکترای آمار و اپیدمیولوژی

استاد تمام

دانشکده پرستاری مامایی

hadiyousefi@hums.ac.ir

عضو

CV

خانم دکتر سلما نادری

فوق تخصص نوزادان

استادیار

بیمارستان کودکان

salmanaderi@gmail.com

عضو

CV

آقای دکتر شاهرخ رجایی

فوق تخصص قلب کودکان

دانشیار

بیمارستان کودکان

shahrokhrajaei@yahoo.com

عضو

CV

حجه الاسلام والمسلمین حاج آقا عباس تقوی

تحصیلات حوزوی

 

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

sa.taghavi@staff.nahad.ir

عضو

CV

جناب آقای مهرزاد جوادی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

اداره حقوقی دانشگاه

Jm.mehrzad@gmail.com

عضو

CV

خانم دکتر سمانه بذرگری

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

samane.bazregari@hums.ac.ir

عضو

CV

آقای دکتر مهران شاهی

حشره شناسی پزشکی

مربی

دانشکده بهداشت

mshahi1346@gmail.com

عضو

CV

خانم دکتر فاطمه هندیجانی

دانشکده داروساازی

استادیار

دانشکده داروساازی

f_hendijani@pharm.mui.ac.ir

 

 

آقای دکتر هاشم جری نشین

متخصص بیهوشی

دانشیار

بیمارستان شهید محمدی

hjarineshin@yahoo.com

عضو

CV

خانم دکتر مریم عزیزی

دکترای زنان

استادیار

دانشکده پزشکی

hadiyousefi1@gmail.com

عضو

CV

آقای سید محمد موسوی

عضو جامعه

معلم

آموزش و پرورش

MOUSAVIM@ gmail.com

عضو

CV

جناب آقای مجید سرنی زاده

کارشناس ارشد فلسفه علم

غیر هیئت علمی

معاونت پژوهشی دانشگاه

majidsarnay@yahoo.com

عضو

CV

 خانم فاطمه محسنی قلعه قاضی

کارشناس ارشد ژنتیک

غیر هیئت علمی

معاونت پژوهشی دانشگاه

fmfmohseni9@gmail.com

کارشناس مسئول دبیرخانه

CV