صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته تحقیقات دانشجویی > اولویت های پژوهشی 

شیوه ی زندگی 

بررسی کیفیت زندگی جامعه و گروه های جامعه آسیب پذیر مانند بیماران مزمن، سالمندان، زنان، مبتلایان به سرطان، بیماران قلبی-عروقی و تنفسی در بندرعباس 

بهداشت روان

بررسي نمرات دانشجويان و ارتباط آن با ميزان اضطراب

بررسي سلامت معنوي در بيماري هاي مزمن و لاعلاج بررسي شاخص هاي رواني در منطقه

بررسي ميزان علل رواني علائم گوارشي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك گوارشي

بررسی شیوع آپنه خواب در بیماران افسرده مقاوم به درمان

بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي رواني شايع مانند افسردگي، اضطراب، خودكشي

سالهاي از دست رفته عمر ( شاخص DALY ) بيماريهاي شايع

بررسي و تعيين عوامل استرس زا قبل از بيهوشي در بيماران در شهر بندرعباس

تعيين ميزان استرس و اضطراب هاي شغلي در پرسنل بيهوشي و اتاق عمل نسبت به ساير پرسنل بخشها

بررسي و تعيين عوامل تنش زاي مرتبط با انواع بيهوشي در بيماران كانديد اعمال جراحي عمومي و تخصصي بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

سالمندی

بررسي اپيدميولوژيك اختلالات شايع سالمندي

بررسي شيوع دردهاي مزمن و عوامل مؤثر بر آن درشهر بندرعباس

بهداشت حرفه ای

بررسي حوادث ناشي از كار در صنايع

بررسي ميزان رعايت اصول كنترل عفونت توسط پرسنل بيهوشي مشغول به كار در اتاق هاي عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

تروما، حوادث و بلایای طبیعی

 بررسي فراواني مورتاليتي بيماران حادثه ديده در حين ترانسپورت توسط پرسنل EMS

بررسی علل مرگ ومير بيماران دچار Hip fracture دريک Fallow up يک ساله

بررسي اپيدميولوژيك حيوان گزيدگي

 بررسي اپيدميولوژيك سوانح و حوادث

 شيوع مرگ ومير بدنبال بي هوشي عمومي طي پنج سال گذشته در شهر بندرعباس 

اعتیاد و آسیب های اجتماعی

بررسي عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در جوانان

بررسي ميزان شيوع اعتياد ،علل اعتياد عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در جوان