صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > مرکز مشاوره تحقیقات 

معرفی مرکز

 مرکز مشاوره تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ابتدای سال 1393 و با همت جناب آقای دکتر نجاتی زاده (معاون تحقیقات و فناوری) فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر، این مرکز در طبقه اول معاونت تحقیقات و فن آوری مستقر است و با ارائه خدمات متنوع در امور مشاوره تحقیقات به صورت حضوری و غیر حضوری در خدمت کلیه محققین، اساتید، دستیاران و دانشجویان محترم دانشگاه می باشد. همچنین در جهت ارتقای توانمندی های محققین، این مرکز به صورت ادواری کارگاه هایی در زمینه فعالیت های پژوهشی، جستجوی در منابع دیجیتال، روش تحقیق، آمار و ... برگزار می کند.

واحد مشاوره آمار و طراحی پژوهش با برخورداری از همکاری اعضای هیات علمی و متخصصین آمار در مراحل ابتدایی انجام پروژه های تحقیقاتی به اساتید، دستیاران و دانشجویان مشاوره های لازم را ارائه می دهد و آنها را در تجزیه و تحلیل نتایج یاری می دهند.


برنامه مرکز مشاوره

*     مرکز مشاوره تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور ارتقاء سطح پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان ایجاد شده است. این مرکز در نظر دارد با همکاری اعضاء محترم هیئت علمی و متخصصان آمار از مراحل ابتدایی انجام پروژه های تحقیقاتی تا تهیه مقاله محققین را یاری نماید.

لطفا با در دست داشتن نگارش اولیه طرح تحقیقاتی، مقاله و سایر داده ها در مرکز فوق حضور داشته و از مشاوره های مرکز استفاده نمائید. برنامه حضور اعضاء به صورت ذیل می باشد.

روز

آمار

متدولوژی پژوهش

شنبه

محسن آزاد

 (نمونه گیری و تحلیل داده ها)

علیرضا امان اللهی

 (نگارش پروپوزال، طراحی مطالعه و جستجو منابع)

یکشنبه

محسن آزاد

(نمونه گیری و تحلیل داده ها)

علیرضا امان اللهی

(نگارش پروپوزال، طراحی مطالعه و جستجو منابع)

دوشنبه

سهیل صادقی

(نمونه گیری و تحلیل داده ها)

خدیجه احمدزاده

(نگارش پروپوزال، طراحی مطالعه و جستجو منابع)

سه شنبه

سهیل صادقی

(نمونه گیری و تحلیل داده ها)

علیرضا امان اللهی

(نگارش پروپوزال، طراحی مطالعه و جستجو منابع)

چهارشنبه

محسن آزاد

(نمونه گیری و تحلیل داده ها)

خدیجه احمدزاده

(نگارش پروپوزال، طراحی مطالعه و جستجو منابع)