صفحه اصلی > تفاهم نامه ها و قراردادها 

تفاهم نامه ها

 تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی  کلان منطقه پنج کشوری به مرکزیت شیراز و دانشگاه های لوم پزشکی کلان منطقه 8 کشور به مرکزیت کرمان

  تفاهم نامه دانشگاه های کلان منطقه پنج کشوری در حیطه توسعه پژوهش های بنیادی و بالینی در منطقه

  تفاهم نامه دانشگاه های کلان منطقه پنج کشوری در حیطه توسعه فناوری سلامت در منطقه

تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان و شرکت فولاد هرمزگان جنوب

تفاهم نامه مركز تحقيقات پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و مركز تحقيقات آب و الكتروليت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تفاهم نامه مركز تحقيقات پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و مركز تحقيقات گياهان دارويي ميمنددانشگاه علوم پزشكي شيراز

تفاهم علوم زیستی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی 


تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان وشرکت پالایش گاز سرخون و قشم


تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و دانشگاه هرمزگان


تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و شهرک صنعتی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و دانشگاه لندن
تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکي گراش

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکي شیراز

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان و کارخانه سیمان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم    تولید مثل یزد

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه عوم پزشکی کردستان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و شهرداری مرکزی بندرعباس

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

قرارداد همکاری

همکاری پژوهشی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تفاهم نامه های پروژه های تحقیقاتی چند مرکزی داخلی

 

موافقت نامه ها

موافقتنامه بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

موافقتنامه بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه پیام نور بندرعباس

موافقتنامه بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه هرمزگان

موافقتنامه بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه والنسیا اسپانیا

موافقتنامه بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز تحقیقات جراحی قلب و پیوند