راهنما

از تمامی ذینفعان محترم تقاضا می‌گردد پس از مطالعه دقیق راهنماها، درخواست های خود را به همراه فرم تكمیل شده درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت را  فقط از طریق سیستم اتوماسیون اداری به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان ارسال فرمایند تا اقدامات بعدی طبق روال قانونی صورت پذیرد.

راهنمای تکمیل فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت(فایل word)

 راهنمای تکمیل فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت(فایل pdf)

 

فرم ها

فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت  (فایل word)

فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت (فایل pdf)