صفحه اصلي > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > طرح های تحقیقاتی مصوب  > طرح های تحقیقاتی 1395 

 

مصوبات

مسئول

             پیگیر

طرح تحقیقاتی باعنوان  با عنوان "بررسی اثر ایبوپروفن وریدی در کاهش درد پس از عمل جراحی تونسیلکتومی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 94-95"

خانم دکتر الهه بهبودی  

خانم دکتر زینت نصیری

طرح تحقیقاتی دانشجویی با عنوان "بررسی مقایسه ای اثر پروبینگ مجرای نازولاکریمال و عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن مجرای نازولاکریمال مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 94-95

خانم دکتر نسرین سنجری

آقای کیوان دولتی اصل

طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی تاثیر ال –کارنتین در کنترل بیماران مبتلا به آسم "

خانم دکتر فاطمه یحیی پور

خانم دکتر فاطمه یحیی پور

طرح تحقیقاتی با عنوان تاپیر مصرف مکمل ویتامین دی بر پیامدهای حاملگی"

دکتر مینو رجایی

دکتر نجمه سادات مصلی نژاد

طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی موفقیت بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی با تعیین موقعیت کانال با راهنمای رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با بی حسی عصب آلوئولار معمول  "

آقای دکتر حسین دباغ اسداللهی  

آقای دکتر حسین دباغ اسداللهی  

طرح تحقیقاتی با عنوان " مقایسه تاثیر پروتامین وریدی با دیازپام وریدی در کاهش علائم سرگیجه حقیقی محیطی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال 1395-1396 " 

دکتر اشکان طبیب زاده

خانم زیور اتش بار

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

مصوبات

 

مسئول

 

پیگیر

طرح تحقیقاتی با عنوان"مقایسه ی فنتانیل و سوفنتانیل داخل نخاعی همراه با بوپیواکایین جهت بی دردی پس از عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارتان شهید شریعتی بندرعباس در سال 94

آقای دکترمهرداد ملک شعار

خانم حورا رحمانی

طرح تحقیقاتی با عنوان"بررسی فراوانی جهش های ایجاد کننده مقاومت دارویی در افراد HIV مثبت درمان نشده و تعیین ساب تایپ شایع ویروس در بیماران استان هرمزگان "

آقای دکترحامد گوکلانی

آقای دکترحامد گوکلانی

طرح تحقیقاتی (پایان نامه دانشجویی) با عنوان "lمقایسه ی اثر دکسمدتومدین و پتیدین و کتامین بر پیشگیری از لرز در طی بی حسی نخاعی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 94"

آقای دکترسعید کاشانی

سرکار خانم سوسن رفیعی

پایان نامه دانشجویی با عنوان "تاثیر ویتامین دی تکمیلی در بیمارن مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامع بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 94"

دکتر سمیرا ذاکری

سرکار خانم مریم رضاپور

طرح تحقیقاتی  با عنوان "مقایسه عوارض حراحی کیسه دوزی وبستن حاده ریشه آپاندیس در آپاندکتومی

آقای دکترمهرداد صیادی نیا

خانم سرور مکاری

 

 

 

 

مصوبات

 

مسئول

 

پیگیر

طرح تحقیقاتی   با عنوان بررسی اثر ایمونوگلوبین داخل وریدی در پیشگیری از سپسیس در نوزادان زودرس ستری در بخش نوزادان و NICU بیمارستان کودکان بندرعباس

رخشانه گودرزی 

دکتر شایا دوستخواه

طرح تحقیقاتی مقایسه اثر افزودن فنتانیل یا سوفنتانیل بر بوبیواکائین اینتراتکال بر روی بی دردی پس از انجام عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان شریعتی مقایسه اثر افزودن فنتانیل یا سوفنتانیل بر بوبیواکائین اینتراتکال بر روی بی دردی پس از انجام عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان شریعتی

دکتر منوچهر کمالی

عباس پاک نهاد  

 

 

 

 

                                                                                                                               

مصوبات

 

مسئول

 

پیگیر

طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی اثر طب فشاری بر تمایل جنسی زنان مصرف کننده داروهای افسردگی"  

آقای رضا جمهیری

آقای رضا جمهیری

طرح تحقیقاتی با عنوان " ثبت داده های بیماران آنژیو گرافی وآنزیوپلاستی شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

آقای دکتر حسین فرشیدی

آقای دکتر حسین فرشیدی

طرح تحقیقاتی  ثبت داده های بیماران بستری با سکته قلبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

آقای دکتر حسین فرشیدی

آقای دکتر حسین فرشیدی

 

 

 

 

 

مصوبات

 

مسئول

 

پیگیر

طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی کیفیت خدمات کتابخانه ها در دانشگاه های علوم پزشکی هرمزگان از دید دانشجویان دانشگاه "

سرکار خانم پروین رضایی

سرکار خانم پروین رضایی

طرح تحقیقاتی با عنوان " " تهیه ابزار شناخت موانع کاربست نتایج  تحقیق در دانشگاه های علوم پزشکی هرمزگان

سرکار خانم پروین رضایی

سرکار خانم پروین رضایی

طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی سطح ایمنی افراد درمعرض تماس با موارد سرک در استان هرمزگان در سال 94"

 

سرکار خانم دکتر  پریوش داوودیان

سرکار خانم دکتر  پریوش داوودیان

 

طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی فراوانی سل در بیماران مبتلا به HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری در استان هرمزگان طی سال های 87-93""

سرکار خانم دکتر  پریوش داوودیان

آقای مهدی زاهدی

پایان نامه دانشجویی با عنوان "بررسی میزان پیگیر ی اطرافیان بیماران مسلول اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان بندرعباس طبق دستورالعمل کشور ی طی سال های  94 -93"

 

آقای دکتر مهدی حسنی آزاد

آقای مجتبی رضایی ندوشن

طرح تحقیقاتی  با عنوان "بررسی عوامل مرتبط با مثبت شده آنتی زن های هپاتیت  B  و C و ایدز در در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی در بیمارستان اعصاب وروان ابن سینا بندرعباس از سال88-92

خانم نجمه راستی کردار

خانم فاطمه روحانی

طرح تحقیقاتی  (پایان نامه دانشجویی) طرح تحقیقاتی آقای حسن خشنو با عنوان "میزان افسردگی در بین دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان " با عنوان "مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به بیماری دوقطبی بر حسب سوء مصرف مواد در بیمارن بستری

خانم دکتر شعله نمازی

خانم فرشته فیجانی)

طرح تحقیقاتی آقای حسن خشنو با عنوان "میزان افسردگی در بین دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

حسن خشنو

حسن خشنو

طرح تحقیقاتی  با عنوان"بررسی رابطه شمارش گلبول هی سفید خون  با میزان مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2 "

خانم دکتر معصومه خیراندیش

آرمین مهدیانی

طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در محصولات آرایشی  "

خانم صدیقه عابدینی  

خانم صدیقه عابدینی  

طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی در سال 95"

 

 خانم مهرگان حیدری هنگامی

 خانم مهرگان حیدری هنگامی

طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی وضعیت سلامت دهان ودندان و تعیین شاخص dmft در کودکان 6 ساله استان هرمزگان در سال تحصیلی 95-96 "

خانم اکرم احمدی زاده  

خانم اکرم احمدی زاده  

طرح تحقیقاتی  با عنوان" بررسی اثر عملکردی پلی مورفیسم های ژن زیر واحد آلفا سیتوکروم B558در میزان بیان m RNA این |ژن در افراد مبتلا به فشار خون اولیه شهر بندرعباس در سال 95 "

آقای دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

خانم الهه فرحبخش

طرح تحقیقاتی با عنوان "توزیع مکانی بروز خودکشی در ایران "

آقای دکتر علی علیزاده

آقای دکتر علی علیزاده

طرح تحقیقاتی  با عنوان" بررس یروند خودکشی های ثبت شده در مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال 84 -

آقای دکتر سید حمزه صدیق

( خانم زینب احمدی)

طرح تحقیقاتی  با عنوان ارزیابی فعالیت انولاز ویژه نورونی به عنوان فاکتور پش آگهی در میزان آسیب بافتی مغزی رت های دچار ایست قلبی پس از احیای قلبی ریوی

خانم فاطمه رستاقی

خانم فاطمه رستاقی

 

 

 

مصوبات

 

مسئول

 

پیگیر

ططرح تحقیقاتی  با عنوان مقایسه عوارض جراحی سینوس پیلونیدال در دو روش بستن با تکنیک دو لای فلپ درجا و روش باز در بیمارستان شهید محمدی بندرعباسرح تحقیقاتی باعنوان  با عنوان "بررسی اثر ایبوپروفن وریدی در کاهش درد پس از عمل جراحی تونسیلکتومی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 94-95"

آقای دکتر مهرداد صیادی نیا   

آقای سید محسن سادات شیرازی

طرح تحقیقاتی با عنوان مقایسه اثر پره لود باوولون  ومحلول رینگر  بر تغیرات همودینامیک بیماران حین اعمال جراحی سزارین الکتیو  بی حسی نخاعی در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 94-95

آقای دکتر هاشم جری نشین

آقای دکتر هاشم جری نشین

طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثر تزریق قبل و همزمان  واولون  بر میزان فشار خون و ضربان قلب در  بیماران تحت بی حسی نخاعی در جراحی سزارین بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 94-95

آقای دکتر هاشم جری نشین

آقای دکتر هاشم جری نشین

طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثر تزریق قبل و همزمان  واولون  بر میزان فشار خون و ضربان قلب در  بیماران تحت بی حسی نخاعی در جراحی سزارین بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 94-95"

آقای دکتر منوچهر کمالی

آقای دکتر منوچهر کمالی

طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه ی تاثیر انجام باربوتیج وعدم انجام آن ،برروی سردرد پس از پارگی دورا حین عمل جراحی سزارین الکتیو تحت بی حسی نخاعی،دربیمارستان شریعتی بندرعباس در سال1395

آقای دکتر فرزام رجایی

خانم فریده فصاحت

طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه ی تاثیرتزریق داخل وریدی پاراستامول ،دگزامتازون،پتدین،لیدوکائین،کتامین بر درد پس از تزریق پروپوفول  در بیماران تحت  عمل جراحی در بیمارستان آموزشی  بندرعباس در سال 94- 1395 " 

آقای دکتر مجید وطن خواه

خانم امینه احمدی پور