صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > طرح های تحقیقاتی مصوب  > طرح های تحقیقاتی 1393 

 

طرح های تحقیقاتی 1393

شماره

عنوان

مجری

تاریخ

1

 

بررسی ارتباط طبقه بندی مال الکوژنی دندانی و درجه بندی لارنگوسکوپی حین اینتوباسیون در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 92-93

دکتر مجید وطن خواه دکتر هاشم جری نشین

دکتر سعید کاشانی

24/1/93

2

 

مقایسه تجویز داخل وریدی آپوتل (پاراستامول) و کتورولاک قبل از عمل بر میزان بی دردی بعد از عمل جراحی الکتیو اکسیداتیو قسمت تحتانی شکم

 

دکتر مجید وطن خواه دکتر هاشم جری نشین

دکتر سعید کاشانی

24/1/93

3

 

مقایسه خونریزی مجدد کوتاه مدت و بلند مدت در بیماران با خونریزی غیر واریسی دستگاه گوارش تحت درمان با مهارکننده های پمپ پروتون وریدی و خوراکی در بیمارستان شهید محمدی

 

دکتر محمد ملک ثابت

1/2/93

4

 

بررسی توزیع ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص هرمزگان

 

1/2/93

5

بررسی هایپرتانسیون ریوی در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا در مرکز بیماریهای خاص ابوریحان بیمارستان شهید محمدی در سال 91-92

 

دکتر مرضیه نیک پرور

31/2/93

6

 

تعیین اتیولوژی عفونتهای سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روشهای مولکولی

دکتر علیرضا مویدی

24/3/93

7

بررسی ارتباط واریانتهای ژن FOXP3  ( rs3761548, rs2232365, rs4824747 ) و سرطان پستان

دکتر نادره نادری

25/6/93

8

بررسی اثر فاکتور آنژیوژنیک Flt1 و فرم محلول آن با پره اکلامپسیی ،

 

دکتر کیانوش ملک زاده - دکتر مینو رجایی

8/7/93

9

بررسی اثر سدیم والپروات، کاربامازپین و لاموتریژین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع

دکتر مریم استقامتی

8/7/93

10

 

تأثیر جراحی قلب باز بر حجمهای ریوی بیماران

دکتر نادر فیاضی دکتر حسین منتظرقائم

8/7/93

11

 

ارزیابی بیان ژنهای Dicer و Drosha در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر محمد شکاری

22/7/93