صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته کارشناسی و بودجه طرح های تحقیقاتی > مصوبات بودجه 
تاریخ تصویب وضعیت تصویب مرکز ارسال کننده مجری عنوان ردیف
1394/12/14 تصویب نشد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس دکتر ولی علیپور ارزیابی وضعیت بهداشت محیط وایمنی در شناورهای دریایی مسیرقشم -بندرعباس 1
1394/10/14 ارجاع جهت بررسی مرکزتحقیقات مراقبتهای مادر وکودک نسیبه روزبه-فاطمه عبدی بررسی اثر بخشی گیاه رازک بر بهبود علائم وازو موتور در یائسگی -یک مرور سیستماتیک 2
1394/10/14 تصویب شد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس خانم دکتر صدیقه عابدینی-مریم فتحی زاده بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر اضطراب مادران باردار 3
1394/10/14 تصویب نشد مرکز تحقیقات بالینی کودکان بندرعباس دکتر علیرضا مویدی-دکترحسین کریمی بررسی اثر تحریک اعصاب دوازده گانه مغزی درحین مکیدن شیرمادر،برروی تکامل شیرخواران دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر از بدو تولد تا8ماهگی دربندرعباس درسالهای 95-96 4
1394/10/14 تصویب نشد مرکز تحقیقات بالینی کودکان بندرعباس آقای دکترعلیرضا مویدی-دکترحسین کریمی بررسی تاثیر کاردرمانی حسی حرکتی بهنگام خانواده محور برپیامدهای تکامل شیر خوران نارس بستری شده در بخشNICU بیمارستان کودکان بندرعباس سالهای 94-95 5
  ارجاع جهت بررسی   افسون پیروزان بررسی تاثیر آموزش زبان دوم بر پیشرفت درریاضیات درمیان دانش آموزان کلاس اول دبستان 6
1394/10/14 تصویب شد مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی بندرعباس پایان نامه خانم فاطمه پیروزیان Genistein بر بیان ژن های سیتوپلاسمی بیوژنز miRNA (Dicer و AGO2) در سه رده ی سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) 7
1394/10/28 تصویب شد مرکز تحقیقات بالینی کودکان بندرعباس دکتر علیرضا مویدی-دکترحسین کریمی بررسی اثر تحریک اعصاب دوازده گانه مغزی درحین مکیدن شیرمادر،برروی تکامل شیرخواران دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر از بدو تولد تا8ماهگی دربندرعباس درسالهای 95-96 8
1394/10/28 تصویب شد مرکز تحقیقات بالینی کودکان بندرعباس آقای دکترعلیرضا مویدی-دکترحسین کریمی بررسی تاثیر کاردرمانی حسی حرکتی بهنگام خانواده محور برپیامدهای تکامل شیر خوران نارس بستری شده در بخشNICU بیمارستان کودکان بندرعباس سالهای 94-95 9
1394/10/14 تصویب شد مرکز تحقیقات باروری وناباروری بندرعباس آقای دکتر محمد ناتمی-صغری فلاحی مقایسه تغییرات 8 ایزوپرستان وDNAاسپرم انسان وپارامترهای مایع منی قبل چهارماه بعدازجراحی واریکوسلکتومی به شیوه جدید (یک کارآزمایی بالینی) 10
1394/11/05 نامشخص مرکز تحقیقات قلب وعروق آقای دکتر حسین فرشیدی ریسک بیماریهای قلبی عروقی در استان هرمزگان 93-94 11
  نامشخص گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دکتر پدرام انصاری استانه یافتن پوششی با دوام ومقرون به صرفه جهت محافظت سطح بافتی بیس اکریلی دنچر 12
1394/11/13 تصویب شد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس دکتر عبدالحسین مدنی بررسی روند تغییرات بروز سرطان های شایع استان هرمزگان از 1380لغایت 1389 13
1394/11/13 تصویب شد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس دکتر عبدالحسین مدنی تهیه بانک اطلاعات داده های ثبت سرطان مبتنی برجمعیت استان هرمزگان -مرحله اول سال 1394 14
1394/11/13 تصویب نشد مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی بندرعباس پایان نامه خانم فاطمه پیروزیان Genistein بر بیان ژن های سیتوپلاسمی بیوژنز miRNA (Dicer و AGO2) در سه رده ی سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) 15