اطلاعیه

به اطلاع می رساند، باستناد نامه شماره 4552/ 700 / د  مورخ  19 / 11/ 1398 معاونت تحقيقات وفناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي،  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان در سال 1400-1399 در مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه، دانشجوي PhD by Researchبه شرح ذيل مي پذيرد.  ضمناً متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاع  از شرايط پذيرش دانشجو و شركت در امتحان به سايت "مركز سنجش آموزش پزشكي كشور"به آدرس: http://www.sanjeshp.ir مراجعه نمايند.

توجه: مطالعه دقیق آخرین آئین نامه دوره دکتری پژوهشی جهت متقاضیان گرامی الزامی است.

پذيرش دانشجوي PhD by Research  در مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 99-1398

ردیف

نام مرکز تحقیقاتی

استاد راهنمای مورد تأیید

رشته دکتری تخصصی پژوهشی مورد تأیید

ظرفیت پذیرش مورد تأیید

1

عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس

دکتر تیمور آقاملائی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

1 نفر

2

پزشکی مولکولی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

ژنتیک پزشکی

1 نفر

3

پزشکی مولکولی

دکتر فرهاد قدیری صوفی

فیزیولوژی

1 نفر

4

پزشکی مولکولی

دکتر محمد شکاری

ژنتیک پزشکی

1 نفر

5

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر موسی سلیمانی احمدی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

1 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- برای دریافت دریافت نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت پذیرش دانشجو اینجا را کلیک نمایید.

2- برای دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکترای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک نمایید. 

3-  برای دریافت دروس، ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی پژوهشی(PhD) سال تحصیلی 1400-1399، اینجا کلیک نمایید.

4- برای دریافت اطلاعیه "حذف پيش شرط نمره زبان براي شركت در آزمون دكتري تخصصي و پژوهشي(PhD)"، اینجا کلیک نمایید.