صفحه اصلی > واحد های مرتبط > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه آموزشی سال 1400 


لیست کارگاههای سال 1400 (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

دانلود لیست کارگاههای  نیمه اول سال 1400

دانلود لیست کارگاههای  نیمه دوم سال 1400

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس

مرتبه علمی

  لیست کارگاهها

1

معرفی ناشر  IntechOpen

دانلود فیلم

1 اردیبهشت

1

12الی 14

2

احسان رئوفی

دانشجوی دکترا

2

آموزش سایت دانشگاه

4 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

هدافهیم پور

کارشناس ارشد

3

اخلاق با تاکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید 19

دانلود فیلم1   دانلود فیلم2    

7 اردیبهشت

1

13 الی 15

2

دکتر احسان شمسی گوشکی

استادیار

4

روش تحقیق در علوم بالینی

دانلود فیلم1 دانلود فیلم2

25 و26 خرداد   2  12 الی 14  2  دکتر مدنی  دانشیار
5

روش تحقیق مقدماتی 

دانلود فیلم

26 و 27 تیر ماه 2 10 الی 12 4 دکتر مدنی دانشیار

6

روش تحقیق پیشرفته

دانلود فیلم

2 و 3 مرداد ماه 2

10 الی 12

4

دکتر مدنی

دانشیار

7

اصول گزارش نویسی

دانلود فیلم

چهارشنبه 13 مرداد 1 10 الی 12 2 راشل قاسمی کارشناس ارشد
8

علم سنجی

دانلود فیلم

چهارشنبه 20 مرداد 1 10 الی 12 2 دکترمعصومه لطیفی دکتری
9

ارزیابی و تحلیل وب سایت دانشگاه

دانلود فیلم

یکشنبه 31 مرداد 1 10 الی 12 2 مهندس علی ثوابی  کارشناس
10

كارگاه science direct

دانلود فیلم

چهارشنبه 3 شهریور  1 10 الی 12 2 دکتر طیبه خواجه پور دکتری
11

نرم افزار مدیریت mendeley

دانلود فیلم

چهارشنبه 17 شهریور 1 12 الی 14 2 دکتر معصومه لطیفی دکتری
12

آشنایی با pubmed

دانلود فایل

چهارشنبه 24 شهریور 1 12 الی 14 2 خانم دانشور کارشناس ارشد
13

روش هاي جستجو در scopus

دانلود فیلم

چهارشنبه 21 مهر 1 12 الی 14 2 مهدیه دانشور کارشناس ارشد
14

 آشنايي با مجلات نامعتبر (باليني)

دانلود فیلم

چهارشنبه 28 مهر 1 12 الی 14 2 دکتر معصومه لطیفی دکتری
15

پروپزال نویسی

دانلود فایل

چهارشنبه 15 دی  1 12 الی 14 2 دکتر نسرین داوری دکتری
16

فرآیند نویسی

دانلود فایل

چهارشنبه 22 دی  1 12 الی 14 2 راشل قاسمی کارشناس ارشد